Zużyte baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy oraz innym pomagamy.

Od października 2019 roku Materne Polska  przystępuje do akcji „zbieram i wspieram” – zbiórki zużytych baterii, organizowanej przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów we współpracy z ARGO-FILM, firmą zajmującą się od lat 60-tych profesjonalnym recyklingiem odpadów. 

zbieramto.pl | dla misji i środowiska jest projektem zainaugurowanym i rozwijanym przez Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Gromadząc i przetwarzając pozornie bezwartościowe przedmioty, wspieramy posługę ponad 100 sercańskich misjonarzy w Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej. Jednocześnie pomagamy chronić środowisko naturalne

Zużyte baterie są odpadem niebezpiecznym, wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka.

Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in. ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolity, które mają właściwości żrące i korozyjne.

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu

Ich właściwa zbiórka pozwala unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie oraz odzyskać cenne surowce wtórne.